Door Niek Abbes
Communicatiemedewerker
HAN_ University of Applied Sciences
23 december 2021


De context
Binnen de HAN is op basis van het instellingsplan een Operationeel Huisvestingsplan ontwikkeld. Hierin wordt de visie van het onderwijs vertaald naar de huisvesting. Naast technische verbeteringen zoals bijvoorbeeld luchtbehandeling biedt dit kansen voor een nieuwe indeling en inrichting! Hoofdzakelijk betekent dit dat er meer ruimte komt om te verbinden en te ontmoeten, er flexibeler gebruik kan worden gemaakt van de (onderwijs)ruimtes en dat de werkomgeving ingericht wordt op basis van activiteiten die plaatsvinden. De behoefte van de academie is geïnventariseerd en vertaald naar een programma van eisen, die de basis vormt voor het ontwerp.

Eerste plannen en locaties
We spreken Antoinette Broens, interieurarchitect bij Speez. Speez is gespecialiseerd in huisvestingsontwerpen voor onderwijs en zorg. Antoinette adviseert AFEM en zit in de project- en klankbordgroep die gaan over de huisvesting. In de projectgroep zit (een deel van) het MT. De klankbordgroep met studenten en medewerkers geeft bovendien input. Iedereen wordt op die manier actief betrokken, met onder andere twee ‘samen ontwerpsessies’ die worden georganiseerd. Hier zijn veel ideeën ingebracht.

“We zitten nu echt in een uitwerkfase”, vertelt Antoinette. “De grote lijnen zijn inmiddels geschetst en nu is het kijken naar onder andere de technische uitwerking; uitwerking van de losse inrichting en de voorbereiding voor de aanbestedingen. Nog even wachten, en we kunnen de eerste fases van het project starten.” Academies van het economische domein zijn zowel in Arnhem (Ruitenberglaan 31 (RB31)) als Nijmegen (Laan van Scheut 10 (LvS10)) gehuisvest.

Een duurzame academie
Elke academie krijgt een kleur mee in het interieur. Die van AFEM wordt donkergroen. “Meervoudige waardecreatie en duurzaamheid hebben een centrale rol in jullie academie. We vinden het belangrijk dat dat ook in de gebouwen tot uiting komt. De muren in de centrale ruimten zullen deze groene kleur in combinatie met een bladnerfmotief hebben”, zegt Antoinette. “Dat gaan we combineren met mooie wall signing, met foto’s van de future-proof financial: professionals in pak, maar wel met een modern en duurzaamheidstintje.

We willen kortom de identiteit tonen van AFEM in de centrale ontvangstruimte. De ontvangstruimte nodigt studenten en medewerkers uit om elkaar te ontmoeten; om bij te praten. De kantoren daarentegen zullen een meer generieke uitstraling krijgen; dat werkt wat rustiger. En de entrees van de gebouwen krijgen een echte HAN-uitstraling, in lijn met de HAN Huisstijl.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Schermafbeelding-2022-01-11-om-16.10.53-1024x441.jpg

Sfeer en inrichting
“In het ontwerp wordt naast inrichting ook veel aandacht besteed aan uitstraling,” vertelt Antoinette. “Transparantie waar dat kan, herkenbaarheid per academie, duidelijke ontmoetingsplekken waar ook de ‘toevallige’ ontmoeting mogelijk is bij het koffieapparaat. De signing in combinatie met de kunst zorgt voor een duidelijke herkenning en creëert ook het thuisgevoel.”

Ze vervolgt: “de nieuwe ruimtes ademen een sfeer uit van ‘hier wil ik zijn!’ De ruimtes worden licht en open. Kantoortuinen zijn niet meer echt van deze tijd; die zijn vaak te rumoerig. We gaan dus gebruik maken van kleinere ruimtes om te werken, te praten of te videobellen. Met bijvoorbeeld glazen afscheidingen, want de open sfeer willen we graag behouden, maar tegelijkertijd moet je ook de rust en ontspanning in het gebouw op kunnen zoeken.

Dat noemen we ook wel het nieuwe werken. Dat zien we niet meer als flexwerken, maar meer dat de ruimte is aangepast aan je behoefte; een combinatie van vergaderruimtes, stiltewerkplekken, videobellen, ontmoetingsplekken en ruimtes voor dynamisch en geconcentreerd werken. We gaan de academie zo inrichten dat je hier makkelijk tussen kunt wisselen.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Schermafbeelding-2022-01-11-om-16.11.50-1024x384.jpg

Het proces
Antoinette wijt uit over het verdere verloop van de plannen: “niet alles gaat op de schop hoor! We bekijken per locatie wat behouden kan blijven en gaan niet onnodig materiaal vervangen. Hier blijven de vloeren bijvoorbeeld gewoon liggen aangezien die niet versleten zijn. We zorgen ervoor dat de bouw zo duurzaam mogelijk gebeurt.”

En wanneer starten we, Antoinette? “In de zomervakantie starten we de eerste fases in zowel Nijmegen als Arnhem. Met de betrokken academies wordt afgestemd wat we in beschikbare weken van de zomer van 2022 kunnen verbouwen, de eerste fases, en wat tijdens de volgende fases van de zomer van 2023 wordt uitgevoerd. Bij voorkeur verbouwen we van boven naar beneden met enkele uitzonderingen om het zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Het onderwijs heeft echt prioriteit en staat op plek 1, dus we proberen de verbouwing met zo weinig mogelijk belemmeringen voor student en medewerker te doen. Maar dat gaat helemaal goed komen; daar heb ik vertrouwen in.”